Saxo soprano

Flauta travesera

Saxo alto

Flauta dulce

Saxo tenor

Clarinete

Saxo barítono